Las provincias y las 41 comarcas de Cataluña

PROVINCIAS Y CAPITALES DE CATALUÑA
 
Diputación provincial de Barcelona
Diputación provincial de Gerona
Diputación provincial de Lérida
Diputación provincial de Tarragona
Barcelona
Gerona / Girona
Lérida / Lleida
Tarragona
 
COMARCAS DE CATALUÑA

Ampurdán
Alto  Camp
Alto Panedés
Alto Urgell / Alt Urgell
Alta Ribagorza / Alto Ribagorça Anoia
Bages Bajo Ampurdán / Baix Empordà Bajo Campo / Baix Camp
Bajo Ebro / Baix Ebre Bajo Llobregat / Baix Llobregat Bajo Panadés / Baix Penedès
Barcelonés Berguedá Cerdaña
 
 
Cuenca de Barberá Garraf Las Garrigas / Garrigues
La Garrocha / La Garrotxa Gironés Maresme
Montsiá La Noguera Osona
Pallars Jussá / Pallars Jussà Pallars Sobirá / Pallars Sobirà Plana del Lago / Plà de l'Estany
Pla de Urgell Priotato / Priorat  Ribera de Ebro / Ribera d'Ebre
Ripollès Segarra Segrià
 
La Selva Solosonés
Tarragonès
Tierra Alta / Terra Alta Urgell Vall d'Aran

Vallès Occidental
Vallès Oriental