Escudos de familias escaqueados
 
Álvarez de las Asturias (Asturias)
 Álvarez de Toledo
Cela y Pardo de Cela (Galicia)
Cisneros
Godoy
Portocarrero
 Quiñones (León)
Ulloa (Galicia)
 Velasco