España  1981. Modelo heráldico / Heraldic Rendition
España. 1981. Modelo oficial. 

Bandera Nacional  / National flag 1927-1931 / 1939-
Bandera del Estado / State flag. 1981