JAPÓN

 
 BANDERAS MUNICIPALES / MUNICIPAL FLAGS 

 
PREFECTURAS / PREFECTURES

 
 
 
 
Aichi
 Akita
 Aomori
 Chiba
 Ehime
Fukui 
Fukuoka
Fukusima
Gifu
Gunma
Hiroshima
Hokkaido
Hyogo
Ibaraki
 Ishikawa
 Iwate 
Kagawa
Kagoshima
Kanagawa 
Köchi
Kumamoto 
 Kyoto
Mie
Miyagi 
 
 
Miyazaki 
Nagano
Nagasaki 
 Nara
Niigata 
Öita 
Okayama 
Okinawa 
Osaka
 Saga
Saitama 
Shiga
Shimane
Shizuoka
Tochigi
Tokushima
Tokyo
Tottori 
Toyama 
Wakayama 
Yamagata
 
 Yamaguchi
 
Yamanashi